Prokurenci
 
  
 
 
   Prokurentem jest Główny Księgowy Aneta Misiek.     
 

 
 
 

 

Prokura:
Prokurentowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie czynności sądowych oraz pozasądowych, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Oznacza to, że prokurent może w imieniu spółki z o.o. zawierać umowy, oraz od nich odstępować. W ramach uprawnień związanych z czynnościami sądowymi prokurent może reprezentować swoją spółkę w toku różnego rodzaju postępowań przed sądami oraz organami.