Zarząd
 
  
 
   Zarząd Spółki  jest jednoosobowy.
   Prezesem Zarządu jest  Grzegorz Matysiak.    
 

 
 
 

 

 Niektóre kompetencje Zarządu:
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spólki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
  2. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.